Leden & partners

Het lidmaatschap staat open voor organisaties van melkveehouders of zuivelindustrie die algemene belangenbehartiging van de sector als doel hebben en die voldoende representatief zijn.

ZuivelNL heeft de volgende leden:

Melkveehouderij LTO Nederland (LTO)
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
Zuivelindustrie Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Het partnerschap staat open voor organisaties die in belangrijke mate actief zijn in of voor de Nederlandse zuivel en die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de doelstellingen van ZuivelNL.

ZuivelNL heeft de volgende partners:

Melkveehouderij Netwerk GRONDig
Melkgeitenhouderij Platform Melkgeitenhouderij
Boerderijzuivel Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BZB)
Rundveeverbetering Coöperatie Koninklijke CRV
Kindervoeding Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD)
Zuivelhandel Gemzu
Export fokvee VEEPRO Holland

ZuivelNL: Doelstelling  –  Bestuur & organisatie  –  Agenda