Doelstelling & missie

Op 7 januari 2014 is ZuivelNL opgericht door LTO Nederland (LTO) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), als ketenorganisatie van de zuivelsector.

ZuivelNL is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Zwaartepunt van de activiteiten ligt bij een aantal themagroepen, die op deelgebieden als overleg- en actie platform dienen voor leden en partnerorganisaties. De missie van ZuivelNL is het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor milieu en maatschappij.

De ketenorganisatie is voor de overheid en derden het neutrale aanspreekpunt van de zuivelsector. ZuivelNL is het platform waar afspraken over gezamenlijke regelingen en financiering tot stand komen.

De ketenorganisatie is door de Nederlandse overheid erkend als Inter Branch Organisatie, conform Europees recht, waardoor in gevallen waar sprake is van een groot publiek belang afspraken algemeen verbindend verklaard kunnen worden.

ZuivelNL: Leden & partners  –  Bestuur & organisatie  –  Agenda