Toelichting Wereldzuivelhandel Actueel

Opzet publicatie
Wereldzuivelhandel Actueel presenteert op overzichtelijke wijze de recente exportontwikkelingen voor een aantal productgroepen. Deze zijn kaas, boter en boterolie, niet-mager melkpoeder en mager melkpoeder.

Deze publicatie is gebaseerd op cijfers uit de databank handelsstatistiek van ZuivelNL. Met de in die databank opgenomen landen wordt ruim 90% van de wereldhandel gedekt. Dit maakt het mogelijk een reëel beeld te schetsen van de ontwikkeling op de wereldmarkt. Wanneer in deze publicatie over wereldmarktvolume wordt gesproken, wordt hieronder het totale exportvolume verstaan van de volgende landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Chili, China, Europese Unie, Hong-Kong, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Verenigde Staten en Zwitserland.

De databank handelsstatistiek maakt gebruik van cijfers van Eurostat en van nationale bronnen. De beschikbaarheid hiervan loopt standaard circa drie maanden achter bij de actualiteit.

Verschijningsdatum
Vier maal per jaar, in de laatste maand van elk kwartaal.

Wilt u deze gegevens gebruiken?
Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding. ZuivelNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van fouten of wijzigingen in deze publicatie. De inhoud heeft tevens niet de strekking ZuivelNL in rechte te binden.

Heeft u nog vragen?
Zijn er bij u vragen of onduidelijkheden naar aanleiding van de publicatie? Of heeft u interesse in aanvullende of meer gedetailleerde informatie? Neemt u dan contact op met ZuivelNL via telefoonnummer 070 – 219 1600 of per e-mail: markt@zuivelnl.org