Resultaat onderzoek

Onderzoek & innovatie

Een doelmatige communicatie van de onderzoeksresultaten naar de praktijk van de melkveehouderij is van groot belang. In overleg met de uitvoerende instituten wordt per project bekeken hoe de communicatie zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. In alle gevallen verschijnen er artikelen in de vakpers over de onderzoeksresultaten. Daarnaast worden bijeenkomsten voor melkveehouders en intermediairen georganiseerd, bijvoorbeeld bij de afsluiting van een project.

Algemeen  –  Projecten  –  Courage