Algemeen

Onderzoek & innovatie

De Nederlandse zuivelsector is toonaangevend in de wereld. Eén van de fundamenten daarvoor is de continue verbetering van processen, verdieping van kennis en vernieuwing van ideeën op basis van onderzoek en innovatie.
Via ZuivelNL wordt voor en door de Nederlandse melkveehouders gezamenlijk kennis- en innovatieprojecten gefinancierd.

Meerjarenvisie
De themagroep Onderzoek & Innovatie heeft een Meerjarenvisie Onderzoek en Innovatie in de melkveehouderij 2015-2018 vastgesteld. Deze visie is het toetsingskader bij de beoordeling en (mede-) financiering van onderzoeks- en innovatieprojecten.

Contact
Willem Koops
 
070-2191623 06-46968836
 
koops@zuivelnl.org

Projecten  –  Resultaat onderzoek  –  Courage