Retour exportzending

Export

Export

Het retourhalen van partijen is doorgaans een zeer complex proces aangezien retourzendingen aan strikte eisen moeten voldoen. Voor retourpartijen geldt dat ze van het originele Europese veterinair certificaat moeten zijn voorzien dat is afgegeven bij exportaangifte.

Zodra besloten wordt een partij terug te halen, moeten er zo spoedig mogelijk een aantal documenten in orde worden gemaakt. Bij inklaring in de EU moeten bij aankomst op de Buitengrens Inspectie Post (BIP) de volgende documenten overlegd worden:
· Het originele exportcertificaat of een, door de bevoegde autoriteit in het land van herkomst, gewaarmerkte kopie hiervan (wanneer de goederen zijn geweigerd dient het origineel veterinair certificaat met de zending retour te komen);
· De reden van weigering;
· Een non-manipulatieverklaring.

Non-manipulatieverklaring
De non-manipulatieverklaring is nodig om de garantie te geven dat aan de voorwaarden van opslag en vervoer van de producten is voldaan en dat de betrokken producten geen bewerking hebben ondergaan.
Een non-manipulatieverklaring is niet nodig als de container van het originele zegel is voorzien. Bij deze containers kan in plaats van de non-manipulatieverklaring een attest van de vervoerder worden overlegd, waarin deze verklaart dat de inhoud niet bewerkt of uitgeladen is.

Meer informatie over retourpartijen en een model Non – Manipulatie Verklaring is op de volgende plekken te vinden:
· Algemene informatie
· BIP(buitengrens inspectie post) Procedure Retourpartijen Werkinstructie (NVWA / BPR 30)

Europese informatie over retourpartijen is te vinden in artikel 15 van de Richtlijn 97/78/EG (geconsolideerd d.d. 01-07-2013).

AlgemeenWetgevingExportcertificeringLinksNormalisatie