Algemeen

Export

Export

Nederland is één van de grootste exporteurs van zuivel in de wereld. Dat is vooral gebaseerd op de uitstekende kwaliteit van de producten en de perfecte logistiek. Maar ook dient er aandacht te zijn voor specifieke eisen van importerende landen en voor internationale standaardisatie van productspecificaties en analysemethoden.

Bij export van zuivelproducten krijgen producenten en handelaren al snel te maken met specifieke sanitaire en veterinaire eisen, die worden gesteld door het land waar naartoe wordt geëxporteerd. Het is van belang dat bedrijven voldoen aan de veterinaire eisen van het land waar producten op de markt worden gebracht. Wanneer Nederlandse bedrijven op uniforme wijze de eisen benaderen en implementeren zal dit in het voordeel werken voor de sector als geheel.

ZuivelNL coördineert voor de zuivelsector de aanpak van de veterinaire handelsproblemen bij export van zuivelproducten naar derde landen. Binnen ZuivelNL is hiervoor het team ‘Veterinaire markttoegang bij export van zuivelproducten’ (team Export) beschikbaar. Dit team coördineert en bemiddelt bij vragen en problemen op veterinair gebied, met betrekking tot de export van melk en zuivelproducten naar derde landen. Hiervoor acteert het team Export als intermediair tussen overheid en bedrijfsleven.

Voor wie werkt Team Export?
Team Export verricht werkzaamheden voor bedrijven die zijn aangesloten bij leden en partners van ZuivelNL. Bij het onderdeel Leden & partners kunt u zien welke partijen leden en partners zijn. Voor bedrijven die zijn aangesloten bij leden en partners van ZuivelNL zijn de volgende diensten beschikbaar:

Activiteiten team Export
·
Het inventariseren bij en informeren van zuivelbedrijven over exportbelemmeringen van derde landen;
· Overleggen met het ministerie van EZ over de aanpak van veterinaire exportproblemen en nieuwe veterinaire exportcertificaten;
· Bemiddelen tussen het toezicht en bedrijfsleven bij exportproblemen;
· Het adviseren van bedrijven bij exportzaken op veterinair gebied.

Landeninformatie
Bij het team Export kan informatie worden opgevraagd over veterinaire importeisen van derde landen.

Nieuwsbrief Export
Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt over regelgeving over veterinaire importeisen van derde landen, wordt dit gecommuniceerd naar het zuivelbedrijfsleven met de Nieuwsbrief Export. Voor meer informatie en inschrijven op de nieuwsbrief kunt u contact opnemen met het team Export.

Contact      
Brenda McArthur o.a. China, Brazilië export@zuivelnl.org
Karen Spruijt–de Gelder o.a. Rusland, Indonesië export@zuivelnl.org

WetgevingExportcertificeringRetour exportzendingLinksNormalisatie