DGF & monitoring

Diergezondheid

Diergezondheid

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten
ZuivelNL, vertegenwoordigers van andere diersectoren en het ministerie van Economische Zaken hebben op 30 april 2015 het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2015 – 2019 ondertekend. In dit, inmiddels vierde, convenant zijn de afspraken weergegeven over de kostenverdeling tussen overheid en veehouderijsectoren met betrekking tot jaarlijkse kosten en eventuele bestrijdingskosten van besmettelijke dierziekten in Nederland. Het convenant geldt voor de komende vijf jaar.

De sectoren rundvee, varkens, pluimvee en schapen & geiten dragen bij aan de bestrijdingskosten van de aangewezen dierziekten tot een vooraf bepaald maximum (plafond). Boven deze plafonds staat de overheid aan de lat voor de resterende kosten in deze vijf jaar. Het plafond voor de rundersector bedraagt € 23,5 miljoen.

Naast de financiering van bestrijdingskosten voorziet het convenant nu ook in afspraken over financiering van de preventie en bestrijding van een aantal meer bedrijfsgebonden ziekten, de basismonitoring en de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit. Voorheen werd dit door de productschappen apart geregeld. De verdeling van de kosten over bedrijfsleven en overheid is echter niet gewijzigd.

Monitoring
De monitor voor diergezondheid in de rundveehouderij bestaat uit een aantal instrumenten waarmee informatie wordt verzameld over de gezondheidsstatus van de rundveestapel. De instrumenten zijn zo gekozen dat zij elkaar aanvullen. De instrumenten van de monitor zijn deels reactief, dat wil zeggen dat het initiatief bij de veehouders en dierenartsen ligt, maar deels ook proactief en dan ligt het initiatief bij de uitvoerder van dit project, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Door informatie uit de diverse instrumenten integraal te interpreteren kunnen specifieke diergezondheidsproblemen snel worden gesignaleerd en kunnen ook meer algemene trends en ontwikkelingen in de rundergezondheid worden gevolgd. Dit zijn de twee belangrijkste doelstellingen van het project. De monitor wordt gezamenlijk gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven, waaronder vanaf 2015 ZuivelNL.

Algemeen  –  Programma’s  –  Onderzoek