Algemeen

p

Diergezondheid

Aan de basis van de Nederlandse zuivelsector staan ruim 1,6 miljoen melkkoeien en het benodigde jongvee. De gezondheid van deze dieren vormt het fundament voor de kwaliteit van de melk en de daaruit gemaakte zuivelproducten.
Vanwege het belang van een goede rundergezondheidzorg wordt via ZuivelNL gezamenlijk bijgedragen aan de monitoring en bestrijding van dierziekten en praktijkonderzoek op dit gebied.

Contact
Yvonne Goos
 
06-21442567
 
goos@zuivelnl.org

DGF & monitoring  –  Programma’s  –  Onderzoek