Algemeen

Arbeid

Arbeid

De Nederlandse zuivelsector telt 57.000 arbeidsplaatsen verdeeld over bedrijven actief in de verschillende geledingen van de zuivelkolom (productie, verwerking, groot- en detailhandel). ZuivelNL is als ketenorganisatie het  sectoraal platform en coƶrdinatiepunt voor niet cao-gerelateerde arbeidsaangelegenheden in de zuivelsector.

De werkzaamheden krijgen vorm in de Themagroep Arbeid. In deze themagroep zijn de melkveehouderij (LTO), de zuivelindustrie (NZO) en de zuivelhandel (Gemzu) vertegenwoordigd. Via een NZO vertegenwoordiger is eveneens de verbinding met de Taskforce HCA Food geborgd. Ook nemen de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen aan de themagroep deel.

De activiteiten van de themagroep concentreren zich op de volgende aandachtsgebieden: arbeidsmarkt, opleiding en arbeidsomstandigheden (arbo). De hieraan verbonden kernfuncties zijn overleg, (project)uitvoering en -onderzoek en informatieverstrekking aan de sector.

Contact
Jurgen Jansen
 
070 – 2191611
 
jansen@zuivelnl.org

Arbeidsmarkt  –  Opleiden  –  Arbeidsmarkt