Publicaties

Aan/afmelden elektronische publicaties ZuivelNL

Volg het verschijnen van publicaties van de ZuivelNL op twitter: @ZuivelNL

Nieuwsbrief Export
Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt over regelgeving over veterinaire importeisen van derde landen, wordt dit gecommuniceerd naar het zuivelbedrijfsleven met de Nieuwsbrief Export. Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan bedrijven die zijn aangesloten bij leden en partners van ZuivelNL. Voor meer informatie en inschrijven op de nieuwsbrief kunt u een mail sturen aan export@zuivelnl.org

Folder Zuivelacademie
Zuivelacademie.nl is de online kennis- en leeromgeving voor de gehele zuivelindustrie in Nederland en daartoe opleidende scholen en opleiders. Zuivelacademie is erop gericht het opleiden voor en leren in de zuivelindustrie te ondersteunen met alle benodigde vakkennis. Het is dé plek waar door zuivelbedrijfsleven en opleiders de relevante zuivelkennis digitaal wordt samengebracht. Kijk voor meer informatie over Zuivelacademie in de folder.