Onderwijsvoorlichting

Educatie aan jongeren over voedsel en de oorsprong daarvan vormt de basis voor meer aandacht
voor duurzame productie en consumptie van voedsel. De zuivelsector geeft invulling aan deze
visie door leerlingen te informeren over de gehele zuivelketen onder de noemer Natuurlijk Zuivel!
Door leerlingen van basisscholen excursies aan te bieden naar melkveebedrijven wordt hen uitgelegd hoe de koe melk produceert en hoe melk daarna wordt verwerkt tot de zuivelproducten die zij kennen uit de winkel. Deze informatie wordt ondersteund door lesmateriaal dat in aanloop naar het bezoek wordt verstrekt. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding thuis en op de basisschool en de rol die zuivelproducten daarbij kunnen spelen.

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKLesmateriaal basisscholen groep 1 t/m 8 en onderbouw VMBO
Aan basisschool kinderen leren wat zuivel is en waar het vandaan komt. Dit lijkt een goed idee maar hoe pak je dat nu aan? Zuivelonline.nl biedt tips en ideeën voor lessen. Deze zijn overzichtelijk ingedeeld naar niveau. Ook zijn er brochures beschikbaar over zuivel voor groep 1-4, groep 5-6 en groep 7-8. Leerkrachten kunnen deze lesmaterialen gratis ontvangen of downloaden.

Daarnaast zijn er digibordlessen voor groep 1-8 en de onderbouw VMBO beschikbaar. Alle digitale opdrachten zijn geoptimaliseerd voor tabletonderwijs.

 
 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKGroep 3/4, 5/6 en 7/8 op excursie naar de boerderij
De zuivelsector verzorgt via ZuivelNL jaarlijks 1.500 excursies (25.000 leerlingen) voor groep 3/4, 5/6 en 7/8 naar een melkveebedrijf. Dit gebeurt in samenwerking met Klasseboeren in Brabant, Boerderijeducatie in Amsterdam, Boerderijeducatie Laag-Holland, Boerderij in de Kijker in Utrecht, De Boer op Noord in Groningen, Friesland en Drenthe, Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek en Vockestaert in Midden Delfland. Scholen die niet in een gebied van een samenwerkingspartner vallen, ontvangen een uitnodiging van ZuivelNL om met groep 7/8 een bezoek aan de boerderij te brengen. Als voorbereiding op de excursies ontvangen de schoolklassen lespakketten met informatiemateriaal over de zuivelketen. Tijdens bezoeken die via dit programma gefinancierd worden, mag geen rauwe melk aan kinderen worden aangeboden.
 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKLeskaarten zuivel groep 3/4, 5/6 en 7/8 voor op de boerderij
Het educatieprogramma van de zuivelsector is aangevuld met leskaarten die melkveehouders kunnen gebruiken als zij schoolklassen op hun bedrijf ontvangen. De leskaarten zijn gericht op het beleven van een echt melkveebedrijf, zelf onderzoek doen en een mening vormen over de melkproductie. Denk aan de herkomst van het veevoer, duurzaamheid, natuurbeheer, dierenwelzijn en moderne technieken. De leskaarten zijn beschikbaar voor educatieboeren die voldoen aan de kwaliteitseisen van het Platform Boerderijeducatie Nederland. Dit zijn educatieboeren die lessen verzorgen voor ZuivelNL en educatieboeren die lid zijn van regionale aanbieders van boerderijeducatie waarmee ZuivelNL een samenwerkings-verband heeft. Deze boeren kunnen de leskaarten via hun samenwerkingsverband opvragen.
 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKPlatform Boerderij Educatie Nederland
ZuivelNL maakt deel uit van het Platform Boerderij Educatie Nederland dat bestaat uit regionale samenwerkingsverbanden. De samenwerking bestaat uit boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. De deelnemende partijen binnen het platform hebben met elkaar afgesproken aan welke kwaliteitseisen een bedrijf zich moet conformeren om klassen te kunnen ontvangen.
Op de website www.boederijeducatienederland.nl kunnen leerkrachten per provincie zien welke educatieboerderijen te bezoeken zijn en is lesmateriaal per sector samengebracht.
 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKZuivel in cijfers
De publicatie Zuivel in cijfers van ZuivelNL geeft op hoofdlijnen een overzicht van de cijfermatige ontwikkelingen op de nationale en internationale zuivelmarkt. Zuivel in cijfers 2018 is gepubliceerd als pdf en is ook kosteloos als papieren brochure beschikbaar.

Docenten uit het middelbaar onderwijs, mbo of hbo die met hun leerlingen met de zuivelmarkt aan de slag willen kunnen deze boekjes gratis aanvragen door een e-mail te sturen naar dekoning@zuivelnl.org, onder vermelding van het gewenste aantal.

 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKZuivelbedrijven zetten deuren open voor jongeren
Bent u een docent en wilt u een excursie organiseren bij een zuivelonderneming zodat uw leerlingen met eigen ogen kunnen zien wat er allemaal komt kijken bij het produceren van kaas, melkpoeder, yoghurt, boter of andere zuivelproducten?

Ook in de buurt van uw school bieden zuivelondernemingen rondleidingen en presentaties aan voor vmbo/mbo leerlingen om zo kennis te maken met de productie van zuivelproducten en de beroepen in de zuivelindustrie. In het overzicht treft u per provincie de contactgegevens aan.

 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKPoster Nederland Zuivelland – versie 2020
ZuivelNL heeft in samenwerking met NZO een poster Nederland Zuivelland ontwikkeld. Heldere illustraties vertellen hoeveel melk Nederlandse koeien produceren, wat ervan wordt gemaakt en wat de belangrijkste exportlanden zijn.

Docenten die de poster in hun school of klas willen gebruiken, kunnen deze kosteloos opvragen door het sturen van een e-mailbericht naar dekoning@zuivelnl.org.
De poster is ook te downloaden als een groot JPG– of PDF-bestand.