Themagroep Nederlands Nationaal Comite

NNC-IDF

NNC-IDF

De Themagroep NNC-IDF fungeert als het Nederlands Nationaal Comité van IDF.

NNC-IDF vormt de lokale netwerkorganisatie van IDF. Dit netwerk omvat de belangrijkste stakeholders van de Nederlandse zuivelsector. In de themagroep NNC-IDF participeren LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Wageningen Universiteit & Research (Zuivelkunde en de Dairy Campus), de organisatie voor kwaliteitsborging en -analyse Qlip en het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

NNC-IDF heeft tot doel om binnen IDF Nederland te vertegenwoordigen en de belangen van de Nederlandse zuivelsector te behartigen. Het Nederlands Nationaal Comité wordt in IDF formeel vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van de themagroep.

Daarnaast fungeert NNC-IDF als sectoraal platform en als Nederlands coördinatiepunt voor alle IDF gerelateerde zaken en is zij voor het centrale IDF secretariaat in Brussel het formele aanspreekpunt van de Nederlandse vertegenwoordiging binnen IDF. Ook heeft de themagroep tot doel een centrale netwerkfunctie te vervullen voor allen die vanuit de Nederlandse context bij IDF betrokken zijn en om deze betrokkenheid bij IDF werk te stimuleren en te ondersteunen. NNC-IDF coördineert daartoe een netwerk van circa 45 Nederlandse experts die actief zijn op de verschillende werkterreinen binnen de IDF scope.

De doelstellingen van de themagroep krijgen onder meer vorm door:
• De behandeling van onderwerpen, die binnen de IDF aan de orde komen of naar de mening van de themagroep aan de orde moeten worden gesteld;
• De afvaardiging van deskundigen naar IDF bijeenkomsten, in lijn met de bepalingen van de statuten van IDF;
• De afvaardiging van de voorzitter en/of secretaris naar de bestuurlijke vergaderingen van IDF.

De activiteiten van de themagroep liggen inhoudelijk in lijn met de vier strategische aandachtsgebieden van IDF:
• Duurzaamheid;
• Voedselveiligheid en kwaliteit;
• Voeding;
• Standaarden.

Deze aandachtsgebieden hebben hun uitwerking in de werkzaamheden van de diverse, inhoudelijke IDF commissies (Standing Committees – SC’s, Action Teams en Task Forces), waarin vanuit het Nederlandse deskundigen netwerk wordt geparticipeerd.

AlgemeenOver IDFDairy Declaration of RotterdamLinks internationaal