KringloopWijzer

Algemeen
Met de KringloopWijzer brengen melkveehouders de mineralenkringlopen op hun bedrijf in beeld. Hiermee zijn melkveehouders beter in staat de mineralen op het bedrijf te managen. Behalve als managementinstrument voor het eigen bedrijf kan de KringloopWijzer (KLW) ook gebruikt worden om de milieuprestaties voor derden in beeld te brengen.
Het invullen van de KLW is opgenomen in de leveringsvoorwaarden van de zuivelindustrie. De melkveehouders kunnen de KLW online invullen via een Centrale Database.
ZuivelNL is eigenaar van de Centrale Database KLW en samen met andere partijen verantwoordelijk voor de aansturing van de verdere wetenschappelijke doorontwikkeling van de KLW.

Mijn KringloopWijzer
Via deze link komt u direct op de website van de KringloopWijzer.

Verzoeken aanpassingen KringloopWijzer
Jaarlijks wordt de productieversie van de KringloopWijzer (KLW) vernieuwd. De vernieuwingen kunnen enerzijds betrekking hebben op technische aanpassingen, zoals een wijziging van de invoerschermen en anderzijds op inhoudelijke verbeteringen en verbreding van de rekenregels en invoer.
In het protocol staat de werkwijze voor indiening en beoordeling van verzoeken tot aanpassingen in de KringloopWijzer.

Contact
Louwrens van Keulen
 
06-51681922
 
vankeulen@zuivelnl.org