International Dairy Federation

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKDe International Dairy Federation (IDF) vertegenwoordigt de wereldwijde zuivelsector bij intergouvernementele organisaties zoals de FAO (Food and Agricultural Organization), de OIE (World Organisation for Animal Health) en de Codex Alimentarius (VN-organisatie die internationale normen ontwikkelt voor levensmiddelen). Door haar unieke positie als multi-stakeholder organisatie is IDF als enige in staat om de belangen van de internationale zuivel op dit soort platforms optimaal te behartigen.

De IDF is opgericht in 1903 en bestaat uit een netwerk van meer dan 1.000 zuivelexperts uit de hele wereld die werkzaam zijn in de zuivelindustrie, laboratoria en wetenschappelijke instellingen. Op basis van hun expertise en kennis brengt IDF informatie naar buiten die gebaseerd is op wetenschappelijke feiten. Nederland is lid van IDF.

FIL_LogoNEW_Vect_CMYK

Nederlands Nationaal Comité
Nederland is bij de IDF vertegenwoordigd via het Nederlandse Nationaal Comité (NNC). NNC/IDF vormt een lokale netwerkorganisatie, waarvan de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) strikt genomen het enige lid is. Daarnaast zijn in het kader van haar netwerkfunctie diverse andere, zuivelgerelateerde organisaties als buitengewoon lid aangesloten bij NNC/IDF, zoals NIZO food research, GD, ZuivelNL, WUR (inclusief de Dairy Campus), Qlip en NEN.

De focus van NNC/IDF is de ondersteuning van IDF activiteiten en tegelijkertijd de behartiging van de Nederlandse zuivelbelangen op het internationale vlak. Daartoe coördineert NNC/IDF een netwerk van circa 45 Nederlandse experts die actief zijn op de verschillende werkterreinen binnen de IDF scope. Het secretariaat van het NNC-IDF is belegd bij ZuivelNL.

WDS2016
In oktober 2016 organiseerde NNC/IDF in Rotterdam de IDF World Dairy Summit (IDF WDS2016). Deze jaarlijkse, toonaangevende conferentie van de mondiale zuivelwereld bracht zo’n 1.200 mensen samen van over de hele wereld. Onder de deelnemers waren niet alleen CEO’s, werknemers uit de zuivelindustrie, melkveehouders, toeleveranciers en wetenschappers, maar ook belanghebbenden van buiten de zuivelsector. Het programma bestond uit verscheidene deelconferenties, die samen het brede aandachtsveld van IDF dekten. Dit waren o.a. conferenties over Melkveehouderij, Zuivelwetenschap en – technologie, Voeding en Gezondheid, Standaarden voor Voedselveiligheid, Duurzaamheid, Marketing en Economie. Onder het motto “Dare to dairy”  stond tijdens de Summit met name de vraag centraal hoe de zuivelsector in de toekomst op duurzame wijze kan bijdragen aan het voeden van 9 miljard mensen.

Zuivelverklaring van Rotterdam
Dit succesvolle event mondde uit in de gezamenlijke ondertekening van de “Zuivelverklaring van Rotterdam” door IDF en FAO.  Dit betreft een uitgebreid statement over de belangrijke bijdragen en inzet vanuit de zuivelsector in het bereiken van de door de VN geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen. Iedereen is uitgenodigd om deze verklaring mede te onderschrijven. Dit kan via een bezoek aan de website.

Contact Nederland
IDF
Secretariaat Nederlands Nationaal Comité (NNC)
p/a ZuivelNL
Benoordenhoutseweg 46
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

Jurgen Jansen, secretaris
jansen@zuivelnl.org
070 – 2191611  /  06 – 46806825