Informatie op aanvraag

ZuivelNL is een kenniscentrum voor markt- en sectorinformatie. Zij beschikt over informatie die in bewerkte dan wel onbewerkte vorm ter beschikking staat voor de leden van ZuivelNL en de daarbij aangesloten bedrijven.

Databank Wereldhandel
ZuivelNL verzamelt informatie over melkaanvoer en verwerking, marktprijzen en internationale handel. In de Databank Wereldhandel bevinden zich handelscijfers van zo’n 40 landen. Op basis van deze data kunt u een gedetailleerd beeld krijgen van de mondiale handel in melk en melkproducten.

Contact
Indien u behoefte heeft aan aanvullende informatie of als u wilt beschikken over data uit genoemde databank dan kunt u contact opnemen met markt@zuivelnl.org.