Folder en poster Nederland Zuivelland

Nederland-Zuivelland

ZuivelNL heeft de publieksfolder Nederland Zuivelland ontwikkeld die melkveehouders kunnen gebruiken bij open dagen en excursies om uit te reiken aan bezoekers die weinig of geen kennis hebben van de melkveehouderij en de rest van de zuivelketen.

De folder geeft in een handzaam formaat op aantrekkelijke wijze informatie over historie, moderne melkveehouderij, het product melk, verwerking in de fabriek, wereldwijde export en consumptie.

De folder is hier in te zien.

Via deze link kan de folder kosteloos door melkveehouders worden opgevraagd in hoeveelheden van 100 tot 500 exemplaren.

Voor afwijkende aantallen kunt u een e-mail sturen aan: dekoning@zuivelnl.org

Poster Nederland Zuivelland 2020
Op de poster Nederland Zuivelland vertellen heldere illustraties hoeveel melk Nederlandse koeien produceren, wat ervan wordt gemaakt en wat de belangrijkste exportlanden zijn.

De poster kan gebruikt worden in het klaslokaal, maar ook als materiaal voor een bedrijfsstand of op een beurs voor studie- en beroepskeuze. Wilt u binnen uw school of bedrijf deze poster gebruiken, dan kunt u die via deze link bestellen.

De poster is te downloaden als een groot JPG– of PDF-bestand.