Bestrijding IBR & BVD: protocollen

Met ingang van 1 april 2018 is de landelijke aanpak van BVD gestart, onder verantwoordelijkheid van de Themagroep Rundergezondheid (DKR) die is ingericht om sector-breed beleid op het vlak van diergezondheid inhoud te geven. Leden van DKR vertegenwoordigen melkveehouders, vleesveehouders, zuivelondernemingen en de vleeskalverbranche. Zij besluiten gezamenlijk over de collectieve aanpak van BVD.

ZuivelNL is op verzoek van de partijen in DKR regelinghouder en beheert daarmee de protocollen op grond waarvan bedrijven statussen krijgen toegekend, opgeschort of ingetrokken.

Protocollen BVD
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route intake virus, bewaking jongvee antistoffen), versie 1.4
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route tankmelk), versie 1.4
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route jongvee antistoffen), versie 1.4
Protocol statusbeheer BVD-vrij (route oorbiopten), versie 1.3

Toelichting bij aanpassingen protocollen BVD
* In de protocollen BVD is een aanpassing van toepassing op alle door ZuivelNL vastgestelde routes voor de bestrijding van BVD. Zie onder punt 2 (Uitgangspunten) in de bijbehorende protocollen.
* Aanpassing leeftijd voor het jongvee-antistoffenonderzoek
Deze aanpassing is van toepassing voor de steekproeven voor BVD-vrij (route jongvee antistoffen) onder punt 3 t/m 6 van het protocol, voor BVD-vrij (route intake virus, bewaking jongvee antistoffen) onder punt 4 en 5 en voor BVD-vrij (route tankmelk) onder punt 5.1.2. Door de wijziging wordt het mogelijk jongvee in de leeftijd van 6-8 maanden ook mee te nemen. Let op: bij runderen met een leeftijd van 6 t/m 7 maanden is het risico dat maternale antistoffen worden aangetoond groter dan bij runderen van 8 maanden en ouder.
* Aanpassing afhandeling uitslag voor bedrijven met de status ‘onverdacht’
Deze aanpassing is alleen van toepassing op BVD-vrij (route jongvee antistoffen). Zie onder punt 4.4 (Bewakingsonderzoek onverdacht niet tijdig en/of volledig) van het protocol. Door de wijziging krijgt een bedrijf een 2e termijn van 8 weken om alsnog een volledig bewakingsonderzoek uit te voeren.

Protocollen IBR
Protocol statusbeheer IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk), versie 1.1
Protocol statusbeheer IBR-vrij (route tankmelk), versie 1.1
Protocol statusbeheer IBR-vrij (route vaccinatie), versie 1.2

Toelichting bij aanpassingen Protocollen IBR
In de protocollen IBR is een aanpassing van toepassing op alle door ZuivelNL vastgestelde routes voor de bestrijding van IBR. Zie onder punt 2 (Uitgangspunten) in de bijbehorende protocollen.

Vragen
Heeft u vragen over de inhoud van de routes, overleg dan met uw dierenarts of neem contact op met GD via 0900-1770 (optie 1).

deze pagina is gewijzigd op 9 maart 2020

Bestrijding IBR & BVD: plan van aanpakBestrijding IBR & BVD: toelating laboratoria