Algemeen

NNC-IDF

De Internationale zuivelbond (IDF) is de mondiale kennis- en belangenorganisatie van de zuivelsector. Bij de IDF zijn 46 landen aangesloten, die samen goed zijn voor 75% van de wereldmelkproductie. IDF vormt een netwerk van circa 1.200 zuivelexperts uit de hele wereld en biedt daarmee een platform voor het uitwisselen van informatie, ideeën en ervaringen. Meer formatie over IDF is te vinden in deze factsheet en in het jaarverslag.

De organisatie vertegenwoordigt de wereldwijde zuivelsector en zorgt ervoor dat de beste wetenschappelijke kennis wordt gebruikt om het belang van hoge kwaliteit melk en voedzame, veilige en duurzaam geproduceerde producten wereldwijd te ondersteunen. Dit betekent dat IDF actief is op een breed scala aan zuivel gerelateerde onderwerpen, zoals milieu en duurzame ontwikkeling, gezondheid en voeding, normalisatie van analysemethoden, bedrijfsbeheer, diergezondheid en dierenwelzijn, zuivelwetenschap en -technologie, hygiëne en voedselveiligheid, voedingsnormen, zuivelbeleid en economie en marketing.

IDF als partner
IDF is partner van vele mondiale organisaties die van belang zijn voor de zuivelsector, zoals de wereldvoedsel- en landbouworganisatie FAO, de wereld gezondheidsorganisatie WHO, de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), de Codex Alimentarius Commissie, de internationale organisatie voor standaardisering (ISO) en de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO). IDF werkt ook nauw samen met het Global Dairy Platform – GDP, een samenwerkingsverband van een aantal toonaangevende zuivelondernemingen in de wereld.

Jaarlijks internationaal zuivelcongres
IDF organiseert jaarlijks een groot internationaal zuivelcongres, waar de mondiale zuivelwereld samenkomt om de laatste kennis over een breed scala aan zuivelgerelateerde onderwerpen met elkaar te delen. In 2016 vond deze zogeheten IDF World Dairy Summit in Rotterdam (WDS2016) plaats onder het motto ‘Dare to dairy’. Over WDS2016 in Rotterdam is elders op deze site meer informatie te vinden. In 2017 speelde de IDF World Dairy Summit zich van 30 oktober tot en met 3 november af in Belfast, onder het motto ‘Making a difference with dairy’. Kijk hier voor een kort overzicht van dit event. Meer informatie is ook beschikbaar op de WDS2017 website.

Lidmaatschap Nederland sinds 1903
Nederland is sinds de oprichting van IDF in 1903 lid geweest. Dit lidmaatschap is georganiseerd via het Nederlands Nationaal Comité (NNC), dat de belangen van de Nederlandse zuivelsector in IDF vertegenwoordigt. NNC was sinds de oprichting georganiseerd als Vereniging Nederlands Nationaal Comité van IDF, maar is in 2017 als themagroep onderbracht bij ketenorganisatie ZuivelNL.

Contact
Secretariaat Nederlands Nationaal Comité (NNC-IDF)
ZuivelNL
Benoordenhoutseweg 46
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

Jurgen Jansen, secretaris
jansen@zuivelnl.org
070 – 2191611 / 06 – 46806825

Nederlands Nationaal ComiteOver IDFDairy Declaration of RotterdamLinks internationaal